Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

iStock 000020240421XSmall-300x225Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu powstanie światłowodowa sieć łącząca miejscowość Brzoza z miejscowością Nowa
Wieś Wielka, ponadto 200 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny
dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia
zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa (100 gospodarstw domowych)
zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Wkrótce powstanie dedykowana temu projektowi strona internetowa, na której znajdą Państwo
wszelkie niezbędne informacje, w tym deklaracje udziału w projekcie, regulamin uczestnictwa, wzory
umów itd.

Do tego czasu niezbędne informacje będą zamieszczane w BIP Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Kontakt

Biuro Projektów
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Adres:
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Tel:
52 320 68 71
52 320 68 71

www.poig.nowawieswielka.pl

Statystyki odsłon

012539
Dzisiaj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie dni
5
29
186
12539
Innowacyjna Gospodsrka Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.