Aktualności

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka

iStock 000020240421XSmall-300x225Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie i realizujemy projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Informacje o projekcie

Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka jest współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstanie światłowodowa sieć łącząca miejscowość Brzoza z miejscowością Nowa
Wieś Wielka, ponadto 200 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny
dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia
zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa (100 gospodarstw domowych)
zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Czytaj więcej...

Kontakt

Biuro Projektów
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Adres:
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Tel:
52 320 68 71
52 320 68 71

www.poig.nowawieswielka.pl

Statystyki odsłon

011719
Dzisiaj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie dni
2
57
133
11719
Innowacyjna Gospodsrka Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.